CERADNI BANERI

Baneri mogu biti ceradni ili od meša (rušičasta ili mrežasta struktura).

CERADNI BANERI

Ceradni baneri mogu imati široku upotrebu u vizualnoj komunikaciji, pre svega se koriste za spoljašnju upotrebu, ali mogu se koristiti i za unutrašnju dekoraciju. Najčešće se koriste za: fasadnu grafiku, brendiranje ograda, sajamsku grafiku, štampu bilborda, brendiranje stovarišta….

U finalnoj obradi banerima se mogu dodati ringlice (sa svih ili samo sa neke strane) ili tuneli radi lakšeg kačenja – montaže.